> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПРЕДСТОЯЩО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЯТ ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.12.2022

С Решение №955 от Протокол №38/25.08.2022 год. на Общински съвет Смолян е Одобрен Общ устройствен план на Община Смолян; част : Градоустройство; фаза : Окончателен проект.

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

07.12.2022

По издадени Заповеди №№УТР-123, 124, 125, 126, 127 и 128 от 07.12.2022 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.12.2022

В кв.148, по плана на гр. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.12.2022

В кв.221, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.12.2022

В кв.31 по плана на гр.Смолян, кв. Г. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.12.2022

В кв.19 по плана на с. Арда, общ.Смолян

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

05.12.2022

За длъжността „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕН ОТКРИТ КОНКУРС

02.12.2022

Във връзка с проведен открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – собственост на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

02.12.2022

В кв.34, по плана на гр.Смолян, кв. Устово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

02.12.2022

В кв.114 /нов/ по плана на с. Момчиловци м.“Кадъборун“.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 297 298 >