> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0426 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.05.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по бул. "България".

Публични търгове с тайно наддаване

10.05.2022

За отдаване под наем на части от общински имот - площ за поставяне на електронно съобщителни съоръжения

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

09.05.2022

Заповеди от № УТ-041 до №УТ-047 включително

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.05.2022

В кв.13 по плана на с.Левочево.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.05.2022

В кв.11 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.37И, АЛ. 6 ОТ ЗСПЗЗ

03.05.2022

За разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

03.05.2022

„Ваканционно селище”, в ПИ №46.020, в м. „Св. Дух“ и ПИ №46.029, в м. „Хаджийското“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян, обл. Смолян

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩНОСТНИЯ ЦЕНТЪР - ГР. СМОЛЯН

29.04.2022

Подкрепа на родители и подпомагане на деца от 0 до 7 годишна възраст във всички области на развитие

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

28.04.2022

В местност „Забацко“, землище гр. Смолян, Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

28.04.2022

В местност „Забацко“, землище гр. Смолян, Община Смолян.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 271 272 >