> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В в кв.39 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В кв.99 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

12.04.2024

По плана на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0442 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.04.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. "Родопи" и ул. "Наталия".

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.04.2024

В кв.3 по плана на с. Хасовица, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

05.04.2024

В кв.16 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ц. част.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

04.04.2024

В кв.39 по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПР

04.04.2024

В кв.28, по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0272 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.04.2024

За принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) – лек/товарен автомобил.

ЗАПОВЕД №РД-0276 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.04.2024

За принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) – лек/товарен автомобил.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 349 350 >