> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

25.03.2024

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

22.03.2024

По издадени Заповеди №№ УТР020, УТР021, УТР022, УТР023, УТР024 от 20.03.2024 г. на Кмета на община Смолян.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

21.03.2024

Бл. „Евридика“ №13, вх. А, с адрес: гр. Смолян, ул. „Евридика“№ 13, вх. „А“,

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП - ПР

19.03.2024

В кв.67 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

19.03.2024

В кв. 62/нов/ в местност „Косиново“, землище на с.Полковник Серафимово.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

19.03.2024

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

19.03.2024

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0304 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.03.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. "Велико Търново"

ЗАПОВЕД №РД-0303 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.03.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, с. Момчиловци.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

13.03.2024

По издадени Заповеди №№УТР-014, УТР-015, УТР-016, УТР-017, УТР-018 и УТР-019 от 11.03.2024 г. на Кмета на Община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 346 347 >