> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

22.04.2024

На основание Заповед № РД – 195 от 15.03.2024 г. на Министъра на околната среда и водите, периодът от 01.04.2024 г. до 31.10.2024 г. е обявен за пожароопасен сезон.

ЗАПОВЕД №РД-0493 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.04.2024

Във връзка с открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета в горски територии собственост на община Смолян“.

ЗАПОВЕД №РД-0492 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.04.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. ”Братан Шукеров“.

ОБЯВЛЕНИЕ

18.04.2024

Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Художествена галерия гр. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

17.04.2024

В кв.12, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ц.част.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

17.04.2024

В кв.37 по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В кв.179 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В кв.11, по плана на с. Славейно, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В кв.23 по плана на с. Чокманово, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

15.04.2024

В в кв.39 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 349 350 >