> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0005 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

06.01.2023

Във връзка с назначена Комисия по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН

03.01.2023

На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

30.12.2022

Заповеди от № УТ-137 до №УТ-141 включително

ЗАПОВЕД №РД-1357 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.12.2022

Осигуряване на допълнителен градски транспорт за желаещите да посетят Новогодишните тържества в нощта на 31.12.2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

22.12.2022

За длъжността директор на дирекция „Строителство, инфраструктура, опазване на околната среда и стопанисване на горите”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

19.12.2022

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващ лифт“ Пътническа въжена линия (ПВЛ)-5 „ Ардашлъ – връх Снежанка“.

ОБЯВЛЕНИЕ

19.12.2022

Във връзка с провеждането на конкурс за държавен служител за длъжността директор на дирекция СИОССГ.

ЗАПОВЕД №РД-1306 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.12.2022

На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и във връзка с безопасността на пътуващите, използващи местен път с идентификатор 69653.576.545 след затворническо общежитие - Герзовица SML2240/III866 Смолян – Мугла

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН И ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

15.12.2022

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява

ЗАПОВЕД №РД-1300 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.12.2022

Във връзка със заличаване на адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 297 298 >