> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Община Смолян организира кампания по преброяване на безстопанствените кучета

27.05.2022

На територията на града и населените места.

ЗАПОВЕД №РД-0489 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.05.2022

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, за образувано административно производство за заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

26.05.2022

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

25.05.2022

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СМОЛЯН"

25.05.2022

За позиция Координатор/Диспечер

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

25.05.2022

В кв.14 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян - част.

ЗАПОВЕД №РД-0485 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.05.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по бул."България" на 01 юни 2022 г.

ЗАПОВЕД №РД-0470 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.05.2022

Годишна награда на Община Смолян за 2022 година, по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

19.05.2022

По издадени Заповеди №№ УТР-021, УТР-022, УТР-023, УТР-024, УТР-025, УТР-026, УТР-027, УТР-028, УТР-029, УТР-030, УТР-031, УТР-032, УТР-033, УТР-034, УТР-035, УТР-036, УТР-037, УТР-038, УТР-039.

ЗАПОВЕД №РД-0479 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.05.2022

С която е назначена Комисия по чл.99б от ЗГР.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 271 272 >