> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ДО ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ЧОБАНОВА И РОСЕН ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ

14.02.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

14.02.2012

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на улична регулация кв.72  по плана гр.Смолян кв.Устово . На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост .

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2012 ГОДИНА

14.02.2012

 КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2012 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО НА УЛИЧНА МРЕЖА II-ра и III-та КАТЕГОРИЯ

09.02.2012

График за снегопочистване на улична мрежа II-ра и III-та категория в периода 13 - 17 февруари 2012 г. Графикът е изготвен от Титан Клинър ООД и съгласуван с Община Смолян.

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, СЧИТАНО ОТ 06.02.2012г.

03.02.2012

За постигането на по-ефективно функциониране и поддържане на внедрената Система за управление на информационната сигурност, съгласно международният стандарт ISO 27001:2005, както и необходимостта от въвеждане на физически контрол на достъпа в ...

РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ОБЩИНА СМОЛЯН И ВСИЧКИ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ КЪМ НЕЯ, СЧИТАНО ОТ 06.02.2012г.

03.02.2012

За постигане на по-ефективно и качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 139 от Кодекса на труда и чл. 52, ал. ...

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

27.01.2012

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка чл.8 от Правилника за организация на дейността на общинско предприятие ”Народна астрономическа обсерватория и Планетариум” гр.Смолян, приет от ОбС – Смолян с Решение №183, прието на ...

ДО МАРИЯ НИКОЛОВА ЛАМБРЕВА

26.01.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ДО РАШКО ЕМИНОВ КАРААСЕНОВ

26.01.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ДО КАДРИЕ МЕХМЕДОВА ПИРИНДОВА

26.01.2012

 СЪОБЩЕНИЕ