> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Концепция за развитие на туристическия продукт на регион «Средните Родопи»

14.03.2012

 Концепция

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

12.03.2012

 СПИСЪК

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ 'ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ' В ОБЩИНА СМОЛЯН

05.03.2012

 СПИСЪК

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА , ПОЛУЧЕНИ ПО ЕРС ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

06.03.2012

 Заповед №583 от 20.02.12Приложение.№1Приложение.№2Приложение.№3

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОП ”НАОП”

05.03.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

29.02.2012

 СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКАСЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ

27.02.2012

 ЗАПОВЕД № 402

ДО СИРМА СТОЙКОВА ДЕМИРЕВА

27.02.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители

24.02.2012

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността "Старши юристконсулт" в дирекция "Правно-нормативно обслужване".

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

17.02.2012

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №545/15.02.2012 г. на Кмета на Община Смолян О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С   за заемане на длъжността „Главен експерт” в Дирекция „Общинска собственост” при община Смолян, ...