> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ КВ.169,168 ПО ПЛАНА ГР.СМОЛЯН

23.04.2012

 ОБЯВЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА В ПИ 915.282.2 И ЖИВУЩИТЕ В СГРАДА ПИ 915.281.1 НА АДРЕС БУЛ.'БЪЛГАРИЯ' 72

19.04.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД №973, ГР.СМОЛЯН ОТ 23.03.2012г.

18.04.2012

 ЗАПОВЕД №973

ДО 'ТЕРА ТРАНС КОНСУЛТ' ООД, МИНКА ЧАВДАРОВА ЛУЩЕВА

11.04.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ДО ИВАН ГЕОРГИЕВ ФУРНАДЖИЕВ

11.04.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВЕНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

06.04.2012

 ОБЯВЛЕНИЕ КОНКУРС 06.04.2012

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА 03.04.2012 Г. ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

06.04.2012

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА 03.04.2012 Г.

ПРАВИЛА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА МЕСТАТА,ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА,ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ,КОГАТО ТЕ СА ВОДАЧИ ИЛИ ПЪТНИЦИ.

04.04.2012

 ПРАВИЛА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА

ПРОЕКТ НА СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА 2012г.

02.04.2012

 ПРОЕКТ НА СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА 2012г.СПИСЪК НА КАНДИДАТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ НА КОИТО Е ОТКАЗАНО КАРТОТЕКИРАНЕ ПОРАДИ ТОВА,ЧЕ СЪЩИТЕ НЕ ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА – ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” ПРИ ОБЩИНА СМОЛЯН

28.03.2012

 СЪОБЩЕНИЕ