> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

04.06.2012

На 06.06.2012 г., от 10.30 ч., в Заседателната зала на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

21.05.2012

Община Смолян има програмни цели и намерения относно усъвършенстване на съществуващата организация на движението и паркирането на ППС и повишаване ефективността на контрола.

РЕШЕНИЕ № СМ-008-ПР2012г.

17.05.2012

За преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА АСЕН СЛАВОВ МИРЧЕВ

11.05.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО РУСКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

11.05.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АТАНАС НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

11.05.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ДИКРАН МЕСРОБ НОРШАЯН

11.05.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК

ДО АСЕН ГЪЛЪБОВ, АСЯ ЯНКОВА, НИКОЛАЙ УШЕВ, РУМЕН КАБАДОЗОВ, ПЛАМЕН КАБАДОЗОВ

10.05.2012

 Решение № УТ 000563

ДО ПЛАМЕН КАБАДОЗОВ, РУМЕН КАБАДОЗОВ, АСЯ ЯНКОВА И ДЕТЕЛИНА ГЪЛЪБОВА

10.05.2012

 Решение № УТ 000563

ДО РАДИ РАЙЧЕВ ЩЕРЕВ И САШКО ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

09.05.2012

  Решение № УТ 002001