> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА – ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА С.РОВИНА

18.07.2012

На 17.07.2012 г., в 11.00 часа в зала 211 на Община Смолян, се проведе първият етап от обявения на 15.06.2012 г. със Заповед №1764/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян конкурс за длъжността „Директор” на Дом за възрастни хора с психични ...

СЪОБЩЕНИЕ

16.07.2012

ДО Г-Н ТОДОР АНАСТАСОВ ЧАКЪРОВ, Г-Н СТЕФАН МАНОЛОВ ТЕРЗИЙСКИ, Г-Н ВАСИЛ ЖИВКОВ БЕБЕЛЕКОВ,Г-Н ИЛИЯ АНТОНОВ МАТЕВ, Г-ЖА ДОБРИНКА ПЕТКОВА ТЕРЗИЙСКА, Г-ЖА ГИТА СТОЕВА КАФАЛИЕВА, Г-Н СТЕФАН СТОЙКОВ ТЕРЗИЙСКИ, Г-Н ЛАЗАР ВАСИЛЕВ СЕМЕРДЖИЕВ, Г-ЖА АНТОНИЯ ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО МАРИЯ СТЕФАНОВА КАРАМАНОЛЕВА, ПЕТЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА, ВАСИЛКА СТАЙКОВА ТАБАКОВА, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТАБАКОВ, ЮЛИЯН КРАСИМИРОВ КЬОРОВСКИ, РАДОСТ БОГДАНОВА БОГДАНОВА, ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ДОНЕВСКА, ТОДОР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ, ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА, ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО РОДОПА БИЛДИНГ"ООД, ФЕЛИКС СТОЯНОВ КАБАДОЗОВ, ЛЮБОМИР АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ПЛАМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, РУМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ХАЙРИ ШАБАНОВ МАНАФОВ, ДАФИНА ЯСЕНОВА ГЪЛЪБОВА, МБАЛ"Д-Р БР.ШУКЕРОВ" АД, "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СМОЛЯН"ЕООД, ЦСМП, БИСЕР АСЕНОВ ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО ВЕЛИЧНА ДАФОВА СТАМЕНОВА, МАНОЛ ДАФОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ГЕОРГИ ДАФОВ ТРЕНДАФИЛОВ, СТЕФКА ДАФОВА ИВАНОВА, РАДКА ВЪЛКОВА ГОДЕВА, ВЕЛИЧКА ВЪЛКОВА НЕНОВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА, ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, МАРИЯ ДИМИТРОВА БАЛАБАНОВА, ДИМИТРИЯ ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО „РОДОПА БИЛДИНГ” ООД, ФИЛИКС СТОЯНОВ КАБАДОЗОВ, ЛЮБОМИР АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ПЛАМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, РУМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ХАЙРИ ШИБАНОВ МАНАФОВ, ДАФИНА ЯСЕНОВА ГЪЛЪБОВА, БИСЕР АСЕНОВА ГЪЛЪБОВ, АСЯ АСЕНОВА ЯНКОВА, ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА, ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЛАВА СТОЯНОВА СБИРКОВА

12.07.2012

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 ЮЛИ 2012 Г. ОТ 9.00 ЧАСА

11.07.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19.07.2012 г. от 9.00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ СИМЕОНОВ ДРАГНЕВ И ЗЛАТКА СИМЕОНОВА ДРАГНЕВА

10.07.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройството на територията Ви съобщаваме, че е подписана и предоставена Заповед № 45 / 28.05.2012г. на Кмета на Община Смолян.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 10 ОТ 06.07.2012г.

06.07.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договова за наем, сключен между Община Смолян и Дикран Месроб Норшаян.