> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВАВАНЕ

27.07.2012

За изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЛЯНА ХРИСТОЗОВА

27.07.2012

ОТНОСНО: ЗАПИТВАНЕ ЗА ИЗВОЗВАНЕ НА БОКЛУКА ОТ ФИРМА "ТИТАН-КЛИНЪР"

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” - ГР.СМОЛЯН

27.07.2012

На 24.07.2012 г., в 10.00 часа в зала 211 на Община Смолян, се проведе вторият етап от обявения на 15.06.2012 г. със Заповед №1765/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян конкурс за длъжността „директор” на Фолклорен ансамбъл „Родопа” - гр.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.07.2012

Община Смолян, напомня на гражданите, че незаплатените гробни места на територията на гр. Смолян, на основание чл.46 от Наредбата за местните такси и цени на услуги в Община Смолян, остават на разположение на Обредния дом. 

СЪОБЩЕНИЕ

24.07.2012

До Иван Кирилов Янев, Надя Анастасова Илиева, Сийка Анастасова Цолова, Веселин Станчев Колев, Лили Йорданова Колева, Елена Костадинова Котова, Люба Райчева Ганзурова, Светослав Генчев Хаджигенчев

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.07.2012

Община Смолян уведомява всички собственици на домашни кучета за задълженията им като притежатели на домашно куче.

СЪОБЩЕНИЕ

20.07.2012

До Виолета Найденова Георгиева-Карагеурова, Анна Стефанова Александрова Петър Георгиев Четроков, Тодор Николов Недялков, Звездалина Атанасова Пеева Теменужка Асенова Асенова, Тодор Николов Дойчинов, Добрина Андонова Карапиперова, Коста Атанасов ...

СЪОБЩЕНИЕ

20.07.2012

До Злата Хараламбова Шопова, Тоцка Стоянова Топчева, Стоян Томов Тончев Светослав ТомовТончев, Маргарита К.Данаилова, Хараламби Данаилов Данаилов, ЕVN-електроразпределение КЕЦ-кл.Смолян, „Гамакабел”ООД.

СЪОБЩЕНИЕ

20.07.2012

До Кина Атанасова Хаджихристева, Стоян Илиев Томов, Христо Димитров Хаджихристев, Евгения Кирилова Хаджихристева, Евгения Димитрова Лозанова Христо Николов Хаджихристев, Мария Георгиева Симеонова, Стою Атанасов Саламбашев, Васил Атанасов ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА – ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ГР.СМОЛЯН

18.07.2012

На 17.07.2012 г., в 10.00 часа в зала 211 на Община Смолян, се проведе първият етап от обявения на 15.06.2012 г. със Заповед №1765/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян конкурс за длъжността „директор” на Фолклорен ансамбъл „Родопа” гр.Смолян.