> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №3397 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.11.2012

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и чл. 54, ал. 3 от ...

ЗАПОВЕД № 3357 ЗА ПРОМЯНА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

27.11.2012

Във връзка със Заповед № 315/ 01.02.2012 г. за определяне на работното време на Община Смолян и бюджетните структурни звена, с настъпването на зимния сезон и с цел постигане на ефективно и качествено административно обслужване на гражданите и ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЛАВА СТОЯНОВА СБИРКОВА

27.11.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №84/12.10.2012 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ

ЗАПОВЕД №3346 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.11.2012

Относно образуването на 91 (деветдесет и един) броя избирателни секции на територията на Община Смолян за провеждането на национален референдум на 27 януари 2012 г

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ГР.СМОЛЯН

25.11.2012

Община Смолян уведомява всички граждани имащи контейнер за домашно компостиране, че трябва да попълнят анкетна карта.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 23 НОЕМВРИ 2012 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

16.11.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23 ноември 2012 г. от 14.00 часа свиквам заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния.

ЗАПОВЕД №3257 ОТ 14.11.2012 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.11.2012

Относно въвеждането на движение с ограничена пропускливост в участъка от бул. „България” от входа до изхода на магазин Лидъл.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

13.11.2012

Относно инвестиционно предложение за „Инсталиране на приемно - предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция с ID: PD 2573- Smilan”, находяща се в с.Смилян, м."Змиева бърчина" , ТВРС

ЗАПОВЕД № 3128 ОТ 26.10.2012Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.11.2012

Относно определените граници на районите и видът на предлаганите услуги както и честотата на сметоизвозването – график 2013 г.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

12.11.2012

Относно инвестиционно предложение за „Инсталиране на приемно - предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция с ГО: PD 2513 - Pamporovo”.