> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0057 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.01.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по ул. “Гимназиална“ и ул. “Коста Аврамиков“.

ЗАПОВЕД №РД-0048 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.01.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по ул. ”Стефан Караджа“.

ЗАПОВЕД №РД-0047 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.01.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по ул. ”Персенк“.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

12.01.2023

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

ЗАПОВЕД №РД-0036 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.01.2023

Заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на основание чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).

Съобщение за постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда

12.01.2023

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС)

СЪОБЩЕНИЕ

12.01.2023

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че от 12.01.2023 г. може да заплатите данък превозни средства за 2023 г.

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.01.2023

Община Смолян уведомява всички собственици на домашни кучета.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

10.01.2023

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

09.01.2023

За продажба на имоти - частна общинска собственост

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 297 298 >