> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

01.06.2022

В кв.32, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0520 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.06.2022

Спиране на движението на територията на община Смолян по ул. "Перелик"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

01.06.2022

В кв.98 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

01.06.2022

В кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

СЪОБЩЕНИЕ

31.05.2022

На 8 юни /сряда/ 2022г. от 14:30 часа в 247 зала в Общинска администрация ще се проведе редовно заседание на Комисията по ИН ВИТРО

ЗАПОВЕД №РД-0501 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.05.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по бул."България" на 04 юни 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

30.05.2022

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило ...

ЗАПОВЕД №РД-0495 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.05.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по бул."България" във връзка с провеждане на Празнична програма, организирана от община Смолян по случай Първи юни – Международен ден на детето

ЗАПОВЕД №РД-0491 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.05.2022

Въвеждане на временна организация на движението за провеждане на събор в с. Полковник Серафимово.

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.37И, АЛ. 7 ОТ ЗСПЗЗ

27.05.2022

За разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 271 272 >