> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.07.2012

Община Смолян уведомява всички собственици на домашни кучета за задълженията им като притежатели на домашно куче.

СЪОБЩЕНИЕ

20.07.2012

До Виолета Найденова Георгиева-Карагеурова, Анна Стефанова Александрова Петър Георгиев Четроков, Тодор Николов Недялков, Звездалина Атанасова Пеева Теменужка Асенова Асенова, Тодор Николов Дойчинов, Добрина Андонова Карапиперова, Коста Атанасов ...

СЪОБЩЕНИЕ

20.07.2012

До Злата Хараламбова Шопова, Тоцка Стоянова Топчева, Стоян Томов Тончев Светослав ТомовТончев, Маргарита К.Данаилова, Хараламби Данаилов Данаилов, ЕVN-електроразпределение КЕЦ-кл.Смолян, „Гамакабел”ООД.

СЪОБЩЕНИЕ

20.07.2012

До Кина Атанасова Хаджихристева, Стоян Илиев Томов, Христо Димитров Хаджихристев, Евгения Кирилова Хаджихристева, Евгения Димитрова Лозанова Христо Николов Хаджихристев, Мария Георгиева Симеонова, Стою Атанасов Саламбашев, Васил Атанасов ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА – ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ГР.СМОЛЯН

18.07.2012

На 17.07.2012 г., в 10.00 часа в зала 211 на Община Смолян, се проведе първият етап от обявения на 15.06.2012 г. със Заповед №1765/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян конкурс за длъжността „директор” на Фолклорен ансамбъл „Родопа” гр.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА – ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА С.РОВИНА

18.07.2012

На 17.07.2012 г., в 11.00 часа в зала 211 на Община Смолян, се проведе първият етап от обявения на 15.06.2012 г. със Заповед №1764/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян конкурс за длъжността „Директор” на Дом за възрастни хора с психични ...

СЪОБЩЕНИЕ

16.07.2012

ДО Г-Н ТОДОР АНАСТАСОВ ЧАКЪРОВ, Г-Н СТЕФАН МАНОЛОВ ТЕРЗИЙСКИ, Г-Н ВАСИЛ ЖИВКОВ БЕБЕЛЕКОВ,Г-Н ИЛИЯ АНТОНОВ МАТЕВ, Г-ЖА ДОБРИНКА ПЕТКОВА ТЕРЗИЙСКА, Г-ЖА ГИТА СТОЕВА КАФАЛИЕВА, Г-Н СТЕФАН СТОЙКОВ ТЕРЗИЙСКИ, Г-Н ЛАЗАР ВАСИЛЕВ СЕМЕРДЖИЕВ, Г-ЖА АНТОНИЯ ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО МАРИЯ СТЕФАНОВА КАРАМАНОЛЕВА, ПЕТЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА, ВАСИЛКА СТАЙКОВА ТАБАКОВА, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТАБАКОВ, ЮЛИЯН КРАСИМИРОВ КЬОРОВСКИ, РАДОСТ БОГДАНОВА БОГДАНОВА, ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ДОНЕВСКА, ТОДОР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ, ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА, ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО РОДОПА БИЛДИНГ"ООД, ФЕЛИКС СТОЯНОВ КАБАДОЗОВ, ЛЮБОМИР АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ПЛАМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, РУМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ХАЙРИ ШАБАНОВ МАНАФОВ, ДАФИНА ЯСЕНОВА ГЪЛЪБОВА, МБАЛ"Д-Р БР.ШУКЕРОВ" АД, "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СМОЛЯН"ЕООД, ЦСМП, БИСЕР АСЕНОВ ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО ВЕЛИЧНА ДАФОВА СТАМЕНОВА, МАНОЛ ДАФОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ГЕОРГИ ДАФОВ ТРЕНДАФИЛОВ, СТЕФКА ДАФОВА ИВАНОВА, РАДКА ВЪЛКОВА ГОДЕВА, ВЕЛИЧКА ВЪЛКОВА НЕНОВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА, ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, МАРИЯ ДИМИТРОВА БАЛАБАНОВА, ДИМИТРИЯ ...