> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

02.10.2012

До ВЕНЕТА КАМЕНОВА БОЛЯРОВА, ПЕНКА ЛОЗЕВА БЕЧЕВА, ПЛАМЕН ДИМИТРОВ БЕЧЕВ,НАДЕЖДА ДИМИТРОВА БЕЧЕВА, КРАСИМИР ТОДОРОВ ТОМОВ, ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА САКАДЖИЙСКА, НИКОЛАЙ МИЛАНОВ ЯНКОВ, МАРИАНА НИКОЛОВА КАЛЧЕВА, ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА, ЙОРДАНА ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АНКА АСЕНОВА ДЛЬОГОВА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

01.10.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договора за наем, сключен между Община Смолян и Анка Асенова Дльогова

СЪОБЩЕНИЕ ДО РАДКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА И РАДА ИЛИЕВА РУЖИНОВА

29.09.2012

На основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 49/14.06.2012 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена промяна на подробен устройствен план /ПУП/ за ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНГЕЛИНА ИВАНОВА ШКОДРEВА

29.09.2012

На основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и предоставена Заповед № 78 / 28.08.2012 г. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл. 131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрена промяна на подробен устройствен план.

ЗАПОВЕД №2867 ВЪВ ВРЪЗКА ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗОПАСНО ПРОТИЧАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ УСТОВСКИ ПАНАИР ЗА ПЕРИОДА : 5, 6 И 7 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА

29.09.2012

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЛАДИМИР КЕХАЙОВ

27.09.2012

На основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и предоставена Заповед № 78 / 28.08.2012 г. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл. 131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрена промяна на подробен устройствен план ...

ЗАПОВЕД №2812 / 20.09.2012 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.09.2012

На основание чл.44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило заявление с вх.№ ДЛ 006517/20.09.2012г. от „Лидл България ЕООД енд Ко .КД , ЕИК 131071587.

ЗАПОВЕД №2811 / 20.09.2012 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.09.2012

На основание чл.44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация и във връзка с провеждането на Първи международен фестивал за детска и младежка публика - Смолян 2012г. - „Забранено за възрастни” и провеждане на ...

ЗАПОВЕД №2804 / 19.09.2012 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.09.2012

На основание чл.44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация и във връзка с извършване на монтаж на нова антенно фидерна система на вр. Снежанка и постъпило заявление от НУРТС България за създаване на временна ...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.09.2012

На основание чл. 14 (1) н (7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 (1) и (2), чл.26 (1) , чл. 69 (1) т.1 и (3) от Наредбата за реда за придобиване, управле¬ние и разпореждане с общинско имущество и Решения № 165/19.07.2012 год., № ...