> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО КРАСИМИР ИВАНОВ НЕЙЧЕВ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

29.10.2012

На основание чл.61, ал. 3 от АПК

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ

26.10.2012

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот - терен за поставяне на павилион за продажба на закуски и сладкарски изделия, находящ се в Гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов” гр.Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.11.2012 г. ОТ 13:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

24.10.2012

На основание §38 от ПЗР на Закона за горите (Обн.ДВ бр.19 от 08.03.2011год.), чл.129, ал.6 от Наредба №6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България (ОБН.ДВ бр.27 от 2004 год.)

СЪОБЩЕНИЕ

19.10.2012

Община Смолян уведомява гражданите, че поради извършване на ремонтни дейности на уличното осветление е възможно и през светлата част от денонощието на някои места уличните лампи да светят. 

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 ОКТОМВРИ 2012 Г. ОТ 10:00 ЧАСА

15.10.2012

Уведомявам Ви, че на 19 октомври 2012 г. от 10.00 часа свиквам тържествено заседание на Общинския съвет по повод честването на 100 години от Балканската война и Освобождението на Родопите в заседателната зала на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ - ИУГ

11.10.2012

Забранява се складирането на излезли от употреба гуми по тротоари, улични платна, зелени площи и други обществени места.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВОПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОБНАРОДВАН В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА 13.07.2012Г

11.10.2012

Във връзка с новоприетия Закон за управление на отпадъците обнародван в държавен вестник на 13.07.2012г. Ви уведомяваме, че на основание чл.ЗЗ, ал.4 Всички ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в гр. ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В К.К. ПАМПОРОВО

10.10.2012

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с извършване на на монтаж на нова антенно фидерна система на телевизионната кула на вр.”Снежанка” и постъпило заявление от НУРТС ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО АЛБЕНА МИНЧЕВА КОВАЧЕВА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10.10.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договора за наем, сключен между Община Смолян и Албена Минчева Ковачева.

ОБЯВА

08.10.2012

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА предпоставка за икономически растеж чрез активно териториално сътрудничество”, осъществяван в рамките на Програмата Европейско териториално сътрудничество Гърция – ...