> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО РОДОПА БИЛДИНГ"ООД, ФЕЛИКС СТОЯНОВ КАБАДОЗОВ, ЛЮБОМИР АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ПЛАМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, РУМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ХАЙРИ ШАБАНОВ МАНАФОВ, ДАФИНА ЯСЕНОВА ГЪЛЪБОВА, МБАЛ"Д-Р БР.ШУКЕРОВ" АД, "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СМОЛЯН"ЕООД, ЦСМП, БИСЕР АСЕНОВ ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО ВЕЛИЧНА ДАФОВА СТАМЕНОВА, МАНОЛ ДАФОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ГЕОРГИ ДАФОВ ТРЕНДАФИЛОВ, СТЕФКА ДАФОВА ИВАНОВА, РАДКА ВЪЛКОВА ГОДЕВА, ВЕЛИЧКА ВЪЛКОВА НЕНОВА, ЕЛЕНА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА, ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, МАРИЯ ДИМИТРОВА БАЛАБАНОВА, ДИМИТРИЯ ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО „РОДОПА БИЛДИНГ” ООД, ФИЛИКС СТОЯНОВ КАБАДОЗОВ, ЛЮБОМИР АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ПЛАМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, РУМЕН АСЕНОВ КАБАДОЗОВ, ХАЙРИ ШИБАНОВ МАНАФОВ, ДАФИНА ЯСЕНОВА ГЪЛЪБОВА, БИСЕР АСЕНОВА ГЪЛЪБОВ, АСЯ АСЕНОВА ЯНКОВА, ДЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЪЛЪБОВА, ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЛАВА СТОЯНОВА СБИРКОВА

12.07.2012

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131.

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 ЮЛИ 2012 Г. ОТ 9.00 ЧАСА

11.07.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19.07.2012 г. от 9.00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ СИМЕОНОВ ДРАГНЕВ И ЗЛАТКА СИМЕОНОВА ДРАГНЕВА

10.07.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройството на територията Ви съобщаваме, че е подписана и предоставена Заповед № 45 / 28.05.2012г. на Кмета на Община Смолян.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 10 ОТ 06.07.2012г.

06.07.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договова за наем, сключен между Община Смолян и Дикран Месроб Норшаян.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 9 ОТ 06.07.2012г.

06.07.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договова за наем, сключен между Община Смолян и Руска Кирилова Ангелова.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 8 ОТ 05.07.2012г.

05.07.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договова за наем, сключен между Община Смолян и Атанас Николов Чолаков.

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СМОЛЯН” ЕООД

04.07.2012

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СМОЛЯН” ЕООД.