> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.07.2012

Община Смолян, напомня на гражданите, че незаплатените гробни места на територията на гр. Смолян, на основание чл.46 от Наредбата за местните такси и цени на услуги в Община Смолян, остават на разположение на Обредния дом. 

СЪОБЩЕНИЕ

24.07.2012

До Иван Кирилов Янев, Надя Анастасова Илиева, Сийка Анастасова Цолова, Веселин Станчев Колев, Лили Йорданова Колева, Елена Костадинова Котова, Люба Райчева Ганзурова, Светослав Генчев Хаджигенчев

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.07.2012

Община Смолян уведомява всички собственици на домашни кучета за задълженията им като притежатели на домашно куче.

СЪОБЩЕНИЕ

20.07.2012

До Виолета Найденова Георгиева-Карагеурова, Анна Стефанова Александрова Петър Георгиев Четроков, Тодор Николов Недялков, Звездалина Атанасова Пеева Теменужка Асенова Асенова, Тодор Николов Дойчинов, Добрина Андонова Карапиперова, Коста Атанасов ...

СЪОБЩЕНИЕ

20.07.2012

До Злата Хараламбова Шопова, Тоцка Стоянова Топчева, Стоян Томов Тончев Светослав ТомовТончев, Маргарита К.Данаилова, Хараламби Данаилов Данаилов, ЕVN-електроразпределение КЕЦ-кл.Смолян, „Гамакабел”ООД.

СЪОБЩЕНИЕ

20.07.2012

До Кина Атанасова Хаджихристева, Стоян Илиев Томов, Христо Димитров Хаджихристев, Евгения Кирилова Хаджихристева, Евгения Димитрова Лозанова Христо Николов Хаджихристев, Мария Георгиева Симеонова, Стою Атанасов Саламбашев, Васил Атанасов ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА – ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ТРИГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ГР.СМОЛЯН

18.07.2012

На 17.07.2012 г., в 10.00 часа в зала 211 на Община Смолян, се проведе първият етап от обявения на 15.06.2012 г. със Заповед №1765/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян конкурс за длъжността „директор” на Фолклорен ансамбъл „Родопа” гр.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА – ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА С.РОВИНА

18.07.2012

На 17.07.2012 г., в 11.00 часа в зала 211 на Община Смолян, се проведе първият етап от обявения на 15.06.2012 г. със Заповед №1764/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян конкурс за длъжността „Директор” на Дом за възрастни хора с психични ...

СЪОБЩЕНИЕ

16.07.2012

ДО Г-Н ТОДОР АНАСТАСОВ ЧАКЪРОВ, Г-Н СТЕФАН МАНОЛОВ ТЕРЗИЙСКИ, Г-Н ВАСИЛ ЖИВКОВ БЕБЕЛЕКОВ,Г-Н ИЛИЯ АНТОНОВ МАТЕВ, Г-ЖА ДОБРИНКА ПЕТКОВА ТЕРЗИЙСКА, Г-ЖА ГИТА СТОЕВА КАФАЛИЕВА, Г-Н СТЕФАН СТОЙКОВ ТЕРЗИЙСКИ, Г-Н ЛАЗАР ВАСИЛЕВ СЕМЕРДЖИЕВ, Г-ЖА АНТОНИЯ ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.07.2012

ДО МАРИЯ СТЕФАНОВА КАРАМАНОЛЕВА, ПЕТЯ СТЕФАНОВА КОСТАДИНОВА, ВАСИЛКА СТАЙКОВА ТАБАКОВА, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТАБАКОВ, ЮЛИЯН КРАСИМИРОВ КЬОРОВСКИ, РАДОСТ БОГДАНОВА БОГДАНОВА, ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА ДОНЕВСКА, ТОДОР ГЕОРГИЕВ РАДЕВ, ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА, ...