> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО РАДКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА И РАДА ИЛИЕВА РУЖИНОВА

29.09.2012

На основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 49/14.06.2012 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена промяна на подробен устройствен план /ПУП/ за ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНГЕЛИНА ИВАНОВА ШКОДРEВА

29.09.2012

На основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и предоставена Заповед № 78 / 28.08.2012 г. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл. 131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрена промяна на подробен устройствен план.

ЗАПОВЕД №2867 ВЪВ ВРЪЗКА ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗОПАСНО ПРОТИЧАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ УСТОВСКИ ПАНАИР ЗА ПЕРИОДА : 5, 6 И 7 ОКТОМВРИ 2012 ГОДИНА

29.09.2012

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЛАДИМИР КЕХАЙОВ

27.09.2012

На основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и предоставена Заповед № 78 / 28.08.2012 г. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл. 131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрена промяна на подробен устройствен план ...

ЗАПОВЕД №2812 / 20.09.2012 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.09.2012

На основание чл.44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило заявление с вх.№ ДЛ 006517/20.09.2012г. от „Лидл България ЕООД енд Ко .КД , ЕИК 131071587.

ЗАПОВЕД №2811 / 20.09.2012 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.09.2012

На основание чл.44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация и във връзка с провеждането на Първи международен фестивал за детска и младежка публика - Смолян 2012г. - „Забранено за възрастни” и провеждане на ...

ЗАПОВЕД №2804 / 19.09.2012 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.09.2012

На основание чл.44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация и във връзка с извършване на монтаж на нова антенно фидерна система на вр. Снежанка и постъпило заявление от НУРТС България за създаване на временна ...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.09.2012

На основание чл. 14 (1) н (7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 (1) и (2), чл.26 (1) , чл. 69 (1) т.1 и (3) от Наредбата за реда за придобиване, управле¬ние и разпореждане с общинско имущество и Решения № 165/19.07.2012 год., № ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.09.2012

  Община Смолян уведомява всички собственици на излезли от употреба МПС, излезли от употреба гуми, дърва за огрев и други материали и съоръжения, разположени на общински терени - тротоари, улични платна, зелени площи, че е необходимо всички те ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО АНАСТАС АНДОНОВ ЧОЛАКОВ И НАСЛЕДНИЦИТЕ НА МАРИЯ ТОДОРОВА КУЗМАНОВА

20.09.2012

На основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 72/06.08.2012год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена промяна на подробен устройствен план - план за ...