> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

21.08.2013

УВЕДОМЛЕНИЯ С ИЗХ.№ 4,5,6,7 ПО ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК

ЗАПОВЕД №1513 ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНО ПРОТИЧАНЕ НА КОНЦЕРТА НА ШАБАН ШАУЛИЧ

20.08.2013

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с осигуряване на безопасно протичане на концерта на Шабан Шаулич който ще се проведе на 28.08.2013г. от 20:00ч в гр.Смолян, кв.Райково, ул.”Коста Аврамиков”- стадион „Септември”

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНЕ

19.08.2013

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ на "Пампорово" АД за "Вело - парк к.к. Пампорово"

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНЕ

19.08.2013

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ: „Изменение на Подробен устройствен план за УПИ I -134, 135 – техническа инфраструктура в кв. 2, к.я. „Малина” к.к. Пампорово, община Смолян”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

16.08.2013

ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Секретар на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

16.08.2013

Относно решения на Общински съвет №427, №428, №432, №433, №434, №435

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

16.08.2013

На основание чл.62(а) (3)от Закона за водите (обн.ДВ, бр.66/27.07.2001г., изм. ДВ, бр.65/2006г.), се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел: „Изграждане на нови, реконструкция или ...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

14.08.2013

На основание чл.62(а) (3)от Закона за водите (обн.ДВ, бр.66/27.07.2001г., изм. ДВ, бр.65/2006г.), се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения - р. Голямата ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 442

14.08.2013

До Иван Богомилов Маринов

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1680-002

13.08.2013

До Христо Николов Григоров