> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ОБЯВЯВА КОНКУРС

07.06.2012

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 16/29.05.2012 г. на Директора на Фолклорен ансамбъл „Родопа” обявява конкурс за заемане на длъжностите: танцьор – мъже и жени, певици и солист-оркестрант във Фолклорен ансамбъл „Родопа” – Смолян, ...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.06.2012

На основание чл. 14 , (7) от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал.1 и ал.2 , чл. 69 (1) т.1 и (3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № 76/24.04.2012 год., на Общински съвет – Смолян

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

04.06.2012

На 06.06.2012 г., от 10.30 ч., в Заседателната зала на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

21.05.2012

Община Смолян има програмни цели и намерения относно усъвършенстване на съществуващата организация на движението и паркирането на ППС и повишаване ефективността на контрола.

РЕШЕНИЕ № СМ-008-ПР2012г.

17.05.2012

За преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА АСЕН СЛАВОВ МИРЧЕВ

11.05.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО РУСКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

11.05.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АТАНАС НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

11.05.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ДИКРАН МЕСРОБ НОРШАЯН

11.05.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК

ДО АСЕН ГЪЛЪБОВ, АСЯ ЯНКОВА, НИКОЛАЙ УШЕВ, РУМЕН КАБАДОЗОВ, ПЛАМЕН КАБАДОЗОВ

10.05.2012

 Решение № УТ 000563