> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

27.11.2013

ДО АТАНАС НИКОЛОВ БЕЧЕВСКИ, ВЕСЕЛИНА СТОЙЧЕВА ГЛУХОВА, МУСТАФА ЛАХТАРОВ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

27.11.2013

ДО ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАМИЛАРОВ, АНЕТА РАЙНОВА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

27.11.2013

ДО ЛУЧИЯ ТОДОРОВА КАВГАЗОВА

ЗАПОВЕД №2112 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.11.2013

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65, ал.1, т. 3 от Закона за защита при бедствия и раздел II от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за ...

ЗАПОВЕД №2221 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.11.2013

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 65, ал.1, т. 3 от Закона за защита при бедствия и раздел II от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за ...

ЗАПОВЕД №2220 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.11.2013

На основание чл.44, ал.1, т.1, и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.11 и чл.25 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Смолян

ОНЛАЙН ФОТО КОНКУРС „ЕВРОПЕЙСКА ПОДКРЕПА ЗА КРАСИВА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА БЪЛГАРИЯ”

25.11.2013

Сдружение „Регионален бизнес център Плевен” организира онлайн фото конкурс под надслов „Европейска подкрепа за красива и привлекателна България”. Целта му е да даде възможност на участниците да покажат през окото на своя обектив впечатленията си от ...

ДНИ НА НЕНАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ

21.11.2013

Училищната комисия към I СОУ „Св.Св.Кирил и Методии” — Смолян , съвместно с ръководството на МК към Община Смолян, организираха дни на ненасилие в училище.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124

20.11.2013

Община Смолян на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ обявява.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124

20.11.2013

Община Смолян на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ обявява.