> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.04.2024

В кв.3 по плана на с. Хасовица, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

05.04.2024

В кв.16 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ц. част.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

04.04.2024

В кв.39 по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПР

04.04.2024

В кв.28, по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0272 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.04.2024

За принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) – лек/товарен автомобил.

ЗАПОВЕД №РД-0276 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.04.2024

За принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) – лек/товарен автомобил.

ЗАПОВЕД №РД-0273 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.04.2024

За принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) – лек/товарен автомобил.

ЗАПОВЕД №РД-0384 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.04.2024

Относно забрана считано от 01.04.2024 г. до 30.09.2024 г. пашуването на селскостопански животни, паркирането на коли, устройването на биваци, къмпинги и организирането на игри в естествените пасища и ливади, тревните площи, селскостопанските култури ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

29.03.2024

В кв.184, по плана на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0373 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.03.2024

Относно откриване на процедура за възлагане на дейности в горските територии – открит конкурс с предмет „Маркиране на насаждения и дървета в горски територии, собственост на община Смолян“

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 346 347 >