> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

27.01.2023

В кв. 41 /нов/ в местност „Борцето“, землище на с. Соколовци.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

27.01.2023

В кв.28а по плана на гр.Смолян, кв. Г. Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

27.01.2023

Заповед №УТ-012 от 26.01.2023 г.

ЗАПОВЕД №РД-0074 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.01.2023

За отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

25.01.2023

Заповеди от № УТ-010 до №УТ-011 включително

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

24.01.2023

Заповеди от № УТ-001 до №УТ-009 включително

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРОКОВЕТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

23.01.2023

Уведомяваме, Ви че от 23.01.2023 г. (понеделник) може да заплатите данък върху недвижими имущества и такса битови отпадъци за 2023 г. към Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

20.01.2023

По издадени Заповеди № УТР-001 от 06.01.2023 г. и УТР-002, УТР-003, УТР-004, УТР-005 и УТР-006 от 10.01.2023 г. на Кмета на община Смолян.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

19.01.2023

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ

19.01.2023

Община Смолян обявява прием на документи за свободната длъжност Специалист /в областта на информационните технологии/.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 297 298 >