> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ДО СИРМА СТОЙКОВА ДЕМИРЕВА

27.02.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители

24.02.2012

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители за длъжността "Старши юристконсулт" в дирекция "Правно-нормативно обслужване".

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

17.02.2012

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №545/15.02.2012 г. на Кмета на Община Смолян О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С   за заемане на длъжността „Главен експерт” в Дирекция „Общинска собственост” при община Смолян, ...

ДО ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ЧОБАНОВА И РОСЕН ГЕОРГИЕВ ЧОБАНОВ

14.02.2012

 СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

14.02.2012

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на улична регулация кв.72  по плана гр.Смолян кв.Устово . На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост .

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2012 ГОДИНА

14.02.2012

 КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2012 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО НА УЛИЧНА МРЕЖА II-ра и III-та КАТЕГОРИЯ

09.02.2012

График за снегопочистване на улична мрежа II-ра и III-та категория в периода 13 - 17 февруари 2012 г. Графикът е изготвен от Титан Клинър ООД и съгласуван с Община Смолян.

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, СЧИТАНО ОТ 06.02.2012г.

03.02.2012

За постигането на по-ефективно функциониране и поддържане на внедрената Система за управление на информационната сигурност, съгласно международният стандарт ISO 27001:2005, както и необходимостта от въвеждане на физически контрол на достъпа в ...

РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ОБЩИНА СМОЛЯН И ВСИЧКИ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ КЪМ НЕЯ, СЧИТАНО ОТ 06.02.2012г.

03.02.2012

За постигане на по-ефективно и качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 139 от Кодекса на труда и чл. 52, ал. ...

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

27.01.2012

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка чл.8 от Правилника за организация на дейността на общинско предприятие ”Народна астрономическа обсерватория и Планетариум” гр.Смолян, приет от ОбС – Смолян с Решение №183, прието на ...