> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-1498 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.12.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, във връзка с провеждане на новогодишните празници по случай Новата 2024 г. и с цел осигуряване на обществен транспорт за гражданите и гостите на община Смолян, след ...

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

22.12.2023

По обявения прием на документи за заемане на длъжността сътрудник „Социални дейности“.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

21.12.2023

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМОЛЯН

20.12.2023

График на заседанията на комисиите по чл.37 ж, ал.4 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

19.12.2023

В кв.50 по плана на с. Смилян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

18.12.2023

„Ваканционно селище“, в поземлен имот с идентификатор 14605.9.264 в м. „Барема“, землище на с. Гела, общ. Смолян, обл. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ

15.12.2023

На основаниe чл. 62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите и съгласно чл.78, ал.1 от Закона за водите

ОБЯВЛЕНИЕ

14.12.2023

Община Смолян в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „Укрепване капацитета на Община Смолян“, обявява прием на документи за заемане на длъжността: Сътрудник „Социални дейности“

ЗАПОВЕД №РД-1459 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.12.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Гоце Делчев“.

ЗАПОВЕД №РД-1458 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.12.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Коста Аврамиков“.

< 1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 349 350 >