> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0105 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.01.2024

Въвеждане на ограничение на скоростта от 30 км / час по ул. “Хан Пресиян“ в двете посоки.

СЪОБЩЕНИЕ

25.01.2024

ЗА ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИКЕРКТОР“ НА РБ „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ“ – ГР. СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ

24.01.2024

Oтносно заплащане на данък превозни средства данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2024г.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

19.01.2024

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

17.01.2024

В кв.35, по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

17.01.2024

В кв.14, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

17.01.2024

В кв.16 по плана на с. Арда.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

17.01.2024

В кв.9 в местност „Равнището“, землище на с. Чокманово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

17.01.2024

В кв.137 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

3АПОВЕД №РД-04-39

16.01.2024

За землището на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, област Смолян,

< 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 349 350 >