> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

24.03.2022

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Людмила В. Домусчиева с настоящ адрес: ул. „Станковица“ № 18, гр. Смолян, община Смолян, Област Смолян, че на основание чл. 99б, ...

Прилагане на чл. 83 от Закона за горите

24.03.2022

След извършена инвентаризация на горските територии в района на ТП „ДГС Смолян“.

График за земеделски стопани, желаещи да подадат заявления за подпомагане по схеми и мерки, кампания директни плащания 2022 година

24.03.2022

За землища на гр. Смолян, с. Чокманово и с. Турян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

23.03.2022

В кв. 45, по плана на гр. Смолян, м. “Караманджа“, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

23.03.2022

По плана на гр. Смолян, м. “Караманджа“, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

23.03.2022

В местност „ПАТРЕВОТО“, землище с. Гела, Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

23.03.2022

По плана на с. Габрица, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

22.03.2022

В кв.24, по плана на с. Смилян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

22.03.2022

В кв. 12, по плана на с. Солища, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

22.03.2022

В кв.49, по плана на с. Гела.

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 271 272 >