> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-1002 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.09.2019

Във връзка със спиране на движението на всички МПС на 05 и 06.10.2019 г.(събота и неделя) от 07:30ч. до приключване на състезателните мероприятия за двата дни в двете пътни ленти на бул. „България” от кръговото кръстовище на булеварда с ул.”Дичо ...

ЗАПОВЕД №РД-1001 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.09.2019

Във връзка със спиране на движението на всички МПС-та по ул. “Пазарска” в участъка от кръстовището с ул. “Тракия” до кръстовището с ул. “В. Райдовски” / при паркинга до кръстовището на Мадански мост/ за периода от 06:00 ч. на 04.10.2019 г. до 22:00 ...

ОБЯВЛЕНИЕ

26.09.2019

Община Смолян уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества пострадала дървесина от абиотични (ветровал/ветролом) и биотични фактори (нападения от корояди), които ще бъдат предложени за директно сключване на договори за добив по реда на ...

СЪОБЩЕНИЕ

20.09.2019

На основание чл.13г, ал.3 от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и протокол ма комисията за избор ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

20.09.2019

По Заповеди №№ УТР-089, УТР-090, УТР-091, УТР-092, УТР-093, УТР-094

Уведомление за инвестиционно предложение

20.09.2019

С вх. № ДЛ008642/11.09.2019г. за „Хотел с подобекти за търговия, услуги, ресторант, СПА център и басейн“ в ПИ № 69345.6.401 и ПИ № 69345.6.400 по КК на с. Стойките, к. к. Пампорово, к. я. Малина, общ. Смолян, обл. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0962 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.09.2019

Във връзка с безопасното провеждане на веломаратон по повод годишната кампания за устойчива градска мобилност „Европейската седмица на мобилността на тема „Безопасно ходене колоездене“

ЗАПОВЕД №РД-0961 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.09.2019

Във връзка с безопасното провеждане на Петия международен фестивал на киселото мляко – култура и традиции 2019 в с. Момчиловци, община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ

18.09.2019

За провеждане на конкурса за длъжността „Директор” на Художествена галерия - гр.Смолян.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

17.09.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 198 199 >