> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.06.2022

С Решения №№ 870, 871, 872, 878, 879 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 26.05.2022 год., протокол №35

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

21.06.2022

С издадени Заповеди №№ УРТ-043, УРТ-044, УРТ-045, УРТ-046, УРТ-047, УРТ-048, УРТ-049 от дата 10.06.2022 г., на Кмета на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.06.2022

В местност „Равнища“, землище с. Чокманово, Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.06.2022

В кв.52, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.06.2022

В кв.3, по плана на с. Солища.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПР

15.06.2022

В кв.8, по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0562 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.06.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по бул."България" на 18 юни 2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

14.06.2022

За длъжността Директор на дирекция ”Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

13.06.2022

В кв.35 по плана на гр. Смолян, кв. Райково

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

13.06.2022

Застройки в кв.41 по плана на с. Кутела.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 271 272 >