> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

03.08.2021

В кв.1 по плана на с. Смилян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

03.08.2021

В кв.27, по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

03.08.2021

В кв.8, по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

03.08.2021

В кв.81 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

30.07.2021

ЗАПОВЕДИ ОТ № УТ-063 до №УТ-068 включително

ЗАПОВЕД №РД-0801 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.07.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”д-р Петър Берон”

ЗАПОВЕД №РД-0799 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.07.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Коста Аврамиков”

ЗАПОВЕД №РД-0798 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.07.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Оборище”

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.07.2021

По издадени Заповеди №УТР-056 до №УТР-075

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

28.07.2021

В кв.86 /нов/ по плана на с. Гела.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 243 244 >