> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

03.02.2023

Заповеди от № УТ-021 до №УТ-028 включително

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

02.02.2023

Обект: „Възстановяване на подпорна стена на общински път SML2240 /III–866/Смолян–Мугла при км.9+300“ намиращ се в землището на гр.Смолян, община Смолян , област Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

01.02.2023

Заповеди от № УТ-013 до №УТ-020 включително

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

01.02.2023

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0117 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.01.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по ул. „Продан Табаков“.

ЗАПОВЕД №РД-0116 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.01.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по ул. „Атанас Беров“.

СЪОБЩЕНИЯ НА ОСТНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.3 ОТ ЗУТ

27.01.2023

Във връзка с Подробни устройствени планове

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

27.01.2023

В кв.108 по плана на гр.Смолян, общ Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

27.01.2023

В кв.250 по плана на гр.Смолян, м.“Дълго Блато“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

27.01.2023

В кв.45 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 297 298 >