> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

24.06.2024

За продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – собственост на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В м.“Къшлите, гр. Смолян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В кв.38, по плана на гр.Смолян, кв. Г. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В кв.2 по плана на с.Арда, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В кв.179 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В кв.64 по плана на гр. Смолян, кв.Г.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В кв. 67 по плана на гр.Смолян, кв. Райково.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

21.06.2024

В кв.184 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ

20.06.2024

Община Смолян въвежда кратковременно платено паркиране на улици и паркинги общинска публична собственост

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

20.06.2024

По издадени Заповеди №№УТР-059, УТР-060, УТР-061, УТР-062, УТР-063, УТР-064, УТР-065, УТР-066, УТР-067, от 17.06.2024 год. на Кмета на Община Смолян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 353 354 >