> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0662 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Поп Нико”

ЗАПОВЕД №РД-0661 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Зора”

ЗАПОВЕД №РД-0655 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Родопи”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО

16.06.2021

На „БКС“ЕООД, гр.Смолян, с цел: „Проучване на строителни материали – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства“, намиращ се в местност „Селище“, землището на с.Селище, община Смолян, област Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0637 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Коста Аврамиков”

ЗАПОВЕД №РД-0636 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Околовръстна”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

16.06.2021

река Черна и река Куртов лом при вливане в река Черна с цел– „Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“,(Обект: Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК ...

ЗАПОВЕД №РД-0633 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Оборище”

ЗАПОВЕД №РД-0632 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Мико Иванов”

ЗАПОВЕД №РД-0631 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.06.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за улица ”Въстаническа”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 240 241 >