> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.09.2023

В кв.137, по плана на с. Дунево , общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.09.2023

В кв.64, по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

21.09.2023

В кв.137, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПР

21.09.2023

В кв.121 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

21.09.2023

В кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО СЛЕДВАЩ ЕТАП ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

20.09.2023

НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР – ГР. СМОЛЯН, КВ. КАПТАЖА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

ЗАПОВЕД №РД-1029 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.09.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по улица ”Снежанка“.

ЗАПОВЕД №РД-1028 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.09.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по улица ”Димитър Благоев“.

ЗАПОВЕД №РД-1027 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.09.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по улица ”Кольо Шишманов“ и ул. "Проф. К. Чилов".

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

13.09.2023

Във връзка с издадени Заповеди №№ УТР-090, УТР-091, УТР-092, УТР-093, на Кмета на Община Смолян.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 327 328 >