> Начало > Обществени обсъждания

Обществени обсъждания

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.07.2013 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В 247 ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.06.2013

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг на Общински съвет – Смолян, Община Смолян кани всички граждани, обществени организации ...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПО-ДОБРИ ПОЛИТИКИ ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ”

24.06.2013

Община Смолян има удоволствието да Ви покани на Междинна пресконференция, която ще се проведе на 28 юни 2013 г. от 13.00 часа в сградата на общинска администрация - гр. Смолян, бул. ”България” № 12, етаж 2, зала № 247.

ПОКАНА ЗА ФОКУС ГРУПА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

05.06.2013

В изпълнение на договор „Проучвания и анализ на икономическите и социални характеристики в Община Смолян, изследване на опита и добри практики на друга държава - членка на ЕС и оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г.“

ПОКАНА ЗА ФОКУС ГРУПА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИ ВЛАСТИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

05.06.2013

В изпълнение на договор „Проучвания и анализ на икономическите и социални характеристики в Община Смолян, изследване на опита и добри практики на друга държава - членка на ЕС и оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г.“

ПОКАНА ЗА ФОКУС ГРУПА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНА ОБЩНОСТ В ОБЩИНА СМОЛЯН

05.06.2013

В изпълнение на договор „Проучвания и анализ на икономическите и социални характеристики в Община Смолян, изследване на опита и добри практики на друга държава - членка на ЕС и оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г.“

ПОКАНА ЗА ФОКУС ГРУПА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

05.06.2013

В изпълнение на договор „Проучвания и анализ на икономическите и социални характеристики в Община Смолян, изследване на опита и добри практики на друга държава - членка на ЕС и оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г.“,

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

31.05.2013

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.918.705, УПИ ХVІ-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.17 ПО ДЕЙСТВУВАЩИЯ ЗРП НА ГР.СМОЛЯН ц.ч.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 12.06.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.05.2013

Уважаеми граждани, Община Смолян и ДЗЗД КОНСОРЦИУМ УРБАНИКО Ви канят на 12.06.2013 г. от 17.00 ч. в Сесийната зала н Смолян на обществено обсъждане на Интегриран градско възстановяване и развитие на град Смолян

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА

15.05.2013

Уведомяваме Ви, че на 30.05. 2013г. /четвъртък/, от 17.00 часа в зала 247 на общинска администрация ще се проведе обсъждане на: Проект за наредба за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 13.05.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА

26.04.2013

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: 1. ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН. 2. ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЕКТИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ...

< 1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >