> Начало > Обществени обсъждания

Обществени обсъждания

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОДИНА

18.11.2013

На основание чл. 84, ал. 1 и 2, от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 12 и чл. 28, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Кметът на Общината предоставя ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 28.11.2013 Г. ОТ 17:00 ЧАСА В 247 ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.11.2013

Проект за Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

10.10.2013

Във връзка с проект „Добро управление на община Смолян“ за „Извършване на функционален анализ в община Смолян чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, финансиран по договор за ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.09.2013

Проект за Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

18.07.2013

Обобщаване на резултатите от консултативния процес във всички сектори на развитие на община Смолян.

ПОКАНА СЕМИНАР - „ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ – ПОВЕЧЕ УМЕНИЯ – ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ”

04.07.2013

ПРОЕКТ “По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа”, с акроним BECENET

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР - „ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОТВОРЕНИЯ ПАЗАР НА ТРУДА”

04.07.2013

ПРОЕКТ “По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа”, с акроним BECENET

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.07.2013 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В 247 ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.06.2013

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг на Общински съвет – Смолян, Община Смолян кани всички граждани, обществени организации ...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПО-ДОБРИ ПОЛИТИКИ ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ”

24.06.2013

Община Смолян има удоволствието да Ви покани на Междинна пресконференция, която ще се проведе на 28 юни 2013 г. от 13.00 часа в сградата на общинска администрация - гр. Смолян, бул. ”България” № 12, етаж 2, зала № 247.

ПОКАНА ЗА ФОКУС ГРУПА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

05.06.2013

В изпълнение на договор „Проучвания и анализ на икономическите и социални характеристики в Община Смолян, изследване на опита и добри практики на друга държава - членка на ЕС и оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г.“

< 1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >