> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА

04.05.2011

 Указания към фирмите закупили документация, във връзка с постъпили искания за разяснения и въпроси към конкурсната документация.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА

28.04.2011

Указания към фирмите, закупили документация

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ПЪТ С. ГОРНА АРДА /III-8683/ - ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТ КМ 29+697 - КМ 31+581 В ОБЩИНА СМОЛЯН

27.04.2011

  Уважаеми   заинтересовани лица  информираме ви, че  датите на  огледа  на обекта са на  20.05.2011 г. и 27.05.2011  от  10,00 часа с  първоначален адрес  за започване на ...

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА

20.04.2011

&...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕНСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОЕЖ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА Т.Б.О - СМОЛЯН ВТОРИ ЕТАП: ВТОРА И ТРЕТА КЛЕТКА

15.04.2011

До всички желаещи  да закупят документация за участие, чрез заплащане на цената  по банков път  в открита процедура с предмет: „Строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: Реконструкция и модернизация на регионално депо  ...

ПОКАНА

13.04.2011

към неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, компонент 5 „Разширяване на обхвата на ромска общност с ефикасни грижи за туберкулоза” на ...

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ПЪТ С. ГОРНА АРДА /III-8683/ - ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТ КМ 29+697 - КМ 31+581 В ОБЩИНА СМОЛЯН

13.04.2011

 РЕШЕНИЕ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ПЪТ С. ГОРНА АРДА /III-8683/ - ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТ КМ 29+697 - КМ 31+581 В ОБЩИНА СМОЛЯН

01.04.2011

Документацията е приложена като прикачен фаил ВНИМАНИЕ: Документацията част 1 и документация част 2 се разархивира в една папка, като наименованието и е:  1. Пътна Докумантация част 1 Документация част 2 Документация част 3

СЪОБЩЕНИЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА КВАРТАЛНА СРЕДА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В ГРАД СМОЛЯН ПО ОП

31.03.2011

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ 'БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА КВАРТАЛНА СРЕДА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В ГРАД СМОЛЯН ПО ОП 'РЕГИОНАЛНО ...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

28.03.2011

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с премет: Изпълнение на СМР по проект: "Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в гр. Смолян" по Оперативна ...

< 1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >