> Начало > Е-Община

Е-Община

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за община Смолян, като доставчик на електронни услуги

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Предоставяни електронни услуги от община Смолян

ПРОВЕРКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ

Проверка и заплащане на задължения чрез виртуален пос терминал