> Начало > Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители – 09 юни

Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители – 09 юни 2024 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (РИК)

Информация и контакти на Районна избирателна комисия Смолян (РИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

За провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители – 09 юни

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

03.06.2024

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

Условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

28.05.2024

В изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 09 юни 2024 г.

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

26.04.2024

Предварителните избирателни списъци – част І за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и предварителните избирателни списъци за изборите за народни представители на 09.06.2024 г.

ЗАПОВЕД №РД-0666 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.06.2024

За утвърждаване номерацията на избирателна секция.

ЗАПОВЕД №РД-0662 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.06.2024

За утвърждаване номерацията на избирателна секция.

ЗАПОВЕД №РД-0632 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.05.2024

За временно спиране на движението в предизборния и изборния ден.

1 2 3 >