> Начало > Избори за общински съветници и за кметове – 29.10.2023 г.

Избори за общински съветници и за кметове – 29.10.2023 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН (ОИК)

Информация и контакти на Общинска избирателна комисия Смолян (ОИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

За произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИ 2023

На интернет страницата на Министерство на електронното управление

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК (БЖЕ)

Видеоклип на български жестов език (БЖЕ), предназначен за глухи и сляпо-глухи лица.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ УЧАСТВАЛИ В ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

14.11.2023

От 14.11.2023 г. (вторник), след 13.00 ч. започва изплащането на възнагражденията. Изплащането ще става в сградата на Общинска администрация – Смолян, Център за информация и услуги за гражданите

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

01.11.2023

НА 04.11.2023 ГОДИНА ПО ГРУПИ

ЗАПОВЕД №РД-1260 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.11.2023

За временно спиране на движението в предизборния и изборния ден.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

01.11.2023

Oт избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК)

1 2 3 >