> Начало > Избори за общински съветници и за кметове – 29.10.2023 г.

Избори за общински съветници и за кметове – 29.10.2023 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН (ОИК)

Информация и контакти на Общинска избирателна комисия Смолян (ОИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

За произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

ЗАПОВЕД №РД-1030 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.09.2023

Определяне на места за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали на кандидати, политически партии, коалиции и инициативни комитети за избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

14.09.2023

За произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

ПОКАНА ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВИТЕ НА СИК И ПСИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

13.09.2023

За произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Списък на кметствата в община Смолян, в които ще се произведат избори за кмет на кметство на 29.10.2023 г.

17.08.2023

За произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

ЗАПОВЕД №РД-0915 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.08.2023

Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0914 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.08.2023

Образуване на 88 (осемдесет и осем) броя избирателни секции на територията на община Смолян за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

1 2 >