> Начало > Изборите за народни представители - 2 април 2023 г.

Изборите за народни представители - 2 април 2023 г.

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

17.02.2023

За произвеждане на избори за народни представители – 02 април 2023 г.

ЗАПОВЕД №РД-0133 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.02.2023

Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци в община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0132 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.02.2023

Образуване на 88 (осемдесет и осем) броя избирателни секции на територията на община Смолян за произвеждане на избори за народни представители – 02 април 2023 г.

УКАЗ № 28 ОТ 31.01.2023 Г. ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 3 ФЕВРУАРИ 2023 Г. И НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

08.02.2023

Обн. ДВ. бр.11 от 2 февруари 2023г.

< 1 2 3