> Начало > Изборите за народни представители - 2 април 2023 г.

Изборите за народни представители - 2 април 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

10.04.2023

От 10.04.2023 г. (понеделник), след 13.00 ч. започва изплащането на възнагражденията.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (РИК)

Информация и контакти на Районна избирателна комисия Смолян (РИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СМОЛЯН

Видеоклипове и материали за членове на секционни избирателни комисии

ОКРЪЖНА И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Информация за адресите и телефоните в Окръжна и Районна прокуратура гр. Смолян на които гражданите могат да подават сигнали за престъпления против политическите права, във връзка с произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 02 ...

ЗАПОВЕД №РД-0353 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.03.2023

Утвърждаване номерацията на избирателна секция в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД - № 22 31 00 089 за провеждането на изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

24.03.2023

НА 01.04.2023 ГОДИНА ПО ГРУПИ

ПОКАНА ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ

23.03.2023

За определяне съставa на една секционна избирателна комисия (СИК) в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД за произвеждане на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

1 2 3 >