> Начало > Изборите за народни представители - 2 април 2023 г.

Изборите за народни представители - 2 април 2023 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (РИК)

Информация и контакти на Районна избирателна комисия Смолян (РИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, за гласуване с хартиена бюлетина и за гласуване с машина – със субтитри

ОКРЪЖНА И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Информация за адресите и телефоните в Окръжна и Районна прокуратура гр. Смолян на които гражданите могат да подават сигнали за престъпления против политическите права, във връзка с произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 02 ...

УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

20.03.2023

За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. са определени следните избирателни секции в гр. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

20.03.2023

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание

ЗАПОВЕД №РД-0270 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

09.03.2023

За осигуряване на условия за спокойното протичане на изборния ден по време на произвеждането на изборите за народни представители, насрочени на 02 април 2023 г.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

08.03.2023

Шест електронни услуги за предстоящите на 2 април 2023 г. парламентарни избори са публикувани на Портала за електронни административни услуги на Министерство на електронното управление.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВАЖНИ СРОКОВЕ

24.02.2023

Община Смолян Ви уведомява, че във връзка с предстоящите избори за народни представители, насрочени на 02 април 2023 г. изтичат следните срокове, определени в Изборния кодекс и решенията на Централна избирателна комисия (ЦИК)

1 2 >