> Начало > Саниране на жилищни сгради

Саниране на жилищни сгради

СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

21.12.2022

Министерство на регионалното развитие и благоустройството официално публикува утвърдените Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния ...

Публикуван е нов проект на насоки по процедурата за саниране на многофамилни сгради

28.11.2022

Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че е публикуван нов проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I“ по Националния План за възстановяване и ...

Публикуван е проект на насоки по процедурата за саниране на многофамилни сгради

05.10.2022

Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I“ по Националния ...

< 1 2