> Начало > Саниране на жилищни сгради

Саниране на жилищни сгради

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

26.01.2023

Образци на документи за Създаване на Сдружение на собственици

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО НПВУ

19.01.2023

На 25.01.2023 г. (сряда) от 17:00 часа в зала №247 на Община Смолян, ще се проведе информационна среща за разясняване на условията, при които Сдружения на собствениците ще могат да кандидатстват за прилагане на мерки за енергийна ефективност на ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЕТАП 1

05.01.2023

Във връзка със стартирането на кандидатстването по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

21.12.2022

Министерство на регионалното развитие и благоустройството официално публикува утвърдените Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния ...

Публикуван е нов проект на насоки по процедурата за саниране на многофамилни сгради

28.11.2022

Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че е публикуван нов проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I“ по Националния План за възстановяване и ...

Публикуван е проект на насоки по процедурата за саниране на многофамилни сгради

05.10.2022

Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че е публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап I“ по Националния ...