> Начало > Саниране на жилищни сгради

Саниране на жилищни сгради

Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

05.03.2024

Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ е удължен до 17:00 часа на 28 март 2024 г.

УКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА СГРАДИТЕ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ОБЩИЯ АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК НА ГРАД СМОЛЯН И ОБЩИНА СМОЛЯН

29.01.2024

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП II“ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

17.01.2024

Срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ е удължен до 17:00 часа на 29 февруари 2024 г.

Удължава се срока за кандидатстване по втория етап на процедурата за саниране на жилищни сгради

06.12.2023

Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че срокът за подаване на заявление за участие в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост се ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ИНФОРМИРА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО НПВУ-ЕТАП II

03.10.2023

Ще се приемат заявления за участие до 10.12.2023 г., с оглед необходимото време за подготовка на проектните предложения.

Община Смолян подаде 65 проектни предложения за включване в първия етап за обновяване на жилищни сгради

02.06.2023

По процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

Указания за специфични изисквания към облика на сградите, допринасящи за общия архитектурен облик на град Смолян и Община Смолян

10.05.2023

Община Смолян публикува Указания за специфични изисквания към облика на сградите, допринасящи за общия архитектурен облик на град Смолян и Община Смолян

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

26.01.2023

Образци на документи за Създаване на Сдружение на собственици

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО НПВУ

19.01.2023

На 25.01.2023 г. (сряда) от 17:00 часа в зала №247 на Община Смолян, ще се проведе информационна среща за разясняване на условията, при които Сдружения на собствениците ще могат да кандидатстват за прилагане на мерки за енергийна ефективност на ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ И ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЕТАП 1

05.01.2023

Във връзка със стартирането на кандидатстването по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

1 2 >