> Начало > Изборите за народни представители - 2 октомври 2022 г.

Изборите за народни представители - 2 октомври 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

07.10.2022

От 07.10.2022 г. (петък) започва изплащането на възнагражденията.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК)

Информация и контакти на Централна избирателна комисия (ЦИК)

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (РИК)

Информация и контакти на Районна избирателна комисия Смолян (РИК)

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“ (ГРАО)

Информация и контакти на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО)

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СМОЛЯН

Видеоклипове и материали за членове на секционни избирателни комисии

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

За произвеждане на избори за народни представители – 02 октомври 2022 г.

УСЛОВИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

В изборите за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Централната избирателна комисия публикува методически указания във връзка с избори за народни представители, насрочени на 02 октомври 2022 г.

ОКРЪЖНА И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Информация за адресите и телефоните в Окръжна и Районна прокуратура гр. Смолян на които гражданите могат да подават сигнали за престъпления против политическите права, във връзка с произвеждане на избори за народни представители, насрочени на 02 ...

ЗАПОВЕД №РД-0970 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.09.2022

Утвърждаване номерацията на избирателна секция в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД - № 22 31 00 089 за провеждането на изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

1 2 3 >