> Начало > Обществени поръчки > ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ПЪТ С. ГОРНА АРДА /III-8683/ - ГРАНИЦАТА С РЕП

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ПЪТ С. ГОРНА АРДА /III-8683/ - ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТ КМ 29+697 - КМ 31+581 В ОБЩИНА СМОЛЯН

27.04.2011
  Уважаеми   заинтересовани лица  информираме ви, че  датите на  огледа  на обекта са на  20.05.2011 г. и 27.05.2011  от  10,00 часа с  първоначален адрес  за започване на  огледа:  гр. Смолян, Общинска администрация зала № 211.   Документацията е приложена като прикачен фаил ВНИМАНИЕ: Документацията част 1 и документация част 2 се разархивира в една папка, като наименованието и е:  1. Пътна Документация 1 Документация 2 Документация 3
  1. Техническа спецификация
  2. Образци
  3. Документация за участие