> Начало > Обществени поръчки > ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕН

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕНСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОЕЖ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА Т.Б.О - СМОЛЯН ВТОРИ ЕТАП: ВТОРА И ТРЕТА КЛЕТКА

15.04.2011
До всички желаещи  да закупят документация за участие, чрез заплащане на цената  по банков път  в открита процедура с предмет: „Строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: Реконструкция и модернизация на регионално депо  за Т.Б.О. – Смолян втори етап -   втора и  трета клетка”  могат да направят това по банкова сметка  на община Смолян BG 38 IORT 80193150005000 в ТБ„Инвестбанк”клон  Смолян. Документацията е приложена като прикачен фаил
  1. Решение
  2. Обявление
  3. Документация
  4. Образци