> Начало > Обществени поръчки > ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ПЪТ С. ГОРНА АРДА /III-8683/ - ГРАНИЦАТА С РЕ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ПЪТ С. ГОРНА АРДА /III-8683/ - ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТ КМ 29+697 - КМ 31+581 В ОБЩИНА СМОЛЯН

01.04.2011
Документацията е приложена като прикачен фаил ВНИМАНИЕ: Документацията част 1 и документация част 2 се разархивира в една папка, като наименованието и е:  1. Пътна Докумантация част 1 Документация част 2 Документация част 3
  1. Техническа спецификация
  2. Образци
  3. Обобщена сметка
  4. Документация