МЕСТНИ ПРИХОДИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА СПРАВКИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.116 АЛ.3 - В ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В §28 - В ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ НА СЛЕДНИЯ ЛИНК


За връзка с отдел "Местни данъци и такси", използвайте следния имейл адрес: [email protected] 

За връзка с отдел "Местни данъци и такси" - фронт офис, използвайте следните имайл адреси:

 

СЪОБЩЕНИЯ ОТ 2024 ГОДИНА 

 

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 7 от 28.05.2024 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 6 от 10.04.2024 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 5 от 14.03.2024 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 4 от 13.03.2024 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 3 от 22.01.2024 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 2 от 15.01.2024 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 1 от 10.01.2024 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ ОТ 2023 ГОДИНА 

 

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 17 от 04.12.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 16 от 17.11.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 15 от 13.11.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 14 от 13.11.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 13 от 16.10.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 12 от 18.09.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 11 от 30.08.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 10 от 03.08.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 9 от 11.07.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 8 от 03.07.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 7 от 05.06.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 6 от 02.05.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 5 от 05.04.2023 г. 

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 4 от 01.03.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 3 от 02.02.2023 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 1 от 11.01.2023 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ ОТ 2022 ГОДИНА 

 

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 10 от 02.11.2022 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 9 от 12.10.2022 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 8 от 22.08.2022 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 7 от 27.07.2022 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 6 от 29.06.2022 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 5 от 19.05.2022 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 4 от 28.04.2022 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 3 от 28.03.2022 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 2 от 16.02.2022 г.

Съобщeние по  чл.32  от ДОПК № 1 от 21.01.2022 г.

 

 

  

СЪОБЩЕНИЯ ОТ 2021 ГОДИНА 

 

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 15 от 10.12.2021 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 14 от 10.11.2021 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 13 от 08.10.2021 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 12 от 15.09.2021 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 11 от 27.08.2021 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 10 от 06.08.2021 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 9 от 13.07.2021 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 8 от 02.06.2021 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 7 от 28.04.2021 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 6 от 29.03.2021 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 5 от 15.03.2021 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 4 от 10.03.2021 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 3 от 09.02.2021 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 2 от 20.01.2021 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 1 от 11.01.2021 г

 

СЪОБЩЕНИЯ ОТ 2020 ГОДИНА

 

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 13 от 08.12.2020 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 12 от 20.10.2020 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 11 от 29.09.2020 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 10 от 06.08.2020 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 9 от 13.07.2020 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 8 от 08.06.2020 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 7 от 18.05.2020 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 6 от 02.03.2020 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 5 от 24.02.2020 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 4 от 07.02.2020 г

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 3 от 29.01.2020 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 2 от 20.01.2020 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 1 от 06.01.2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЯ ОТ 2019 ГОДИНА 

 

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 13 от 13.12.2019 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 12 от 05.12.2019 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 11 от 19.11.2019 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 10 от 08.11.2019 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 9 от 17.09.2019 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 8 от 09.08.2019 г.

Съобщeние по чл.32 от ДОПК № 7 от 25.07.2019 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №6 от 05.07.2019 г. 

Съобщение по чл.32 от ДОПК №5 от 03.06.2019 г. 

Съобщение по чл.32 от ДОПК №4 от 24.04.2019 г. 

Съобщение по чл.32 от ДОПК №3 от 07.03.2019 г. 

Съобщение по чл.32 от ДОПК №2 от 07.02.2019 г. 

Съобщение по чл.32 от ДОПК №1 от 08.01.2019 г. 

 

СЪОБЩЕНИЯ ОТ 2018 ГОДИНА 

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК №17 от 13.11.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №16 от 23.10.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №15 от 08.10.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №14 от 13.08.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №13 от 13.08.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №12 от 02.07.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №11 от 05.06.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №10 от 23.05.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №9 от 25.04.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №8 от 12.04.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №7 от 20.03.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №6 от 20.02.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №5 от 12.02.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №4 от 22.01.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №3 от 22.01.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №2 от 17.01.2018 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №1 от 15.01.2018 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ ОТ 2017 ГОДИНА

 

Съобщение по чл.32 от ДОПК №8 от 15.11.2017 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №7 от 06.11.2017 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №6 от 01.11.2017 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №5 от 01.11.2017 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №4 от 01.08.2017 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №3 от 02.05.2017 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №2 от 13.03.2017 г.

Съобщение по чл.32 от ДОПК №1 от 01.02.2017 г. 

  

 СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Смолян уведомява, че от 17.12.2018 г. започна автоматично разплащане на местните данъци и такси от касите на EasyPay и през Интернет - плащане през ePay.bg. Всеки гражданин може да плати данъците си лесно, евтино и бързо, от която и да е каса в страната, съобщавайки само своето ЕГН за физическо лице или ЕИК за фирма. 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

1. Приемане и обработване на декларация за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината, съгласно чл.14 от ЗМДТ.

Декларация по чл.14 от ЗМДТ се подава при:

 • придобиване на недвижим имот
 • учредяване на право на ползване върху недвижим имот
 • промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот или от учредяване на право на ползване върху такъв имот, съответно от настъпването на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.
При придобиване на имоти по наследство /само от преки наследници/ - декларация по чл.14 от ЗМДТ се подава в 6-месечен срок от смъртта на собственика на имота.

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
 • Документ за собственост /копие/;
 • Удостоверение за наследници/при наследство/;
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация /при ново строителство/ или разрешение за ползване;
 • Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Декларация по чл.14 от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Смолян, бул.”България” №12
Салон за обслужване на граждани: 0301/ 6 23 66; 6 24 92; 6 76 14

 

2. Приемане и обработване на декларация за облагане с данък върху наследствата

Декларацията се подава в срок от 6 месеца след откриване на наследството. Подава се от наследниците или техни законни представители по последното местожителство на наследодателя. Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съобщава на задължените лица.
Декларация по чл.32 от ЗМДТ не подават преки наследници на починалия /съпруг/съпруга, деца/.

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

 • Декларация по чл.32 от ЗМДТ;
 • Удостоверение за наследници;
 • Застрахователна стойност на МПС /когато наследодателя е притежавал такива/;
 • Удостоверение от банка за влоговете.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Декларация по чл.32 от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Смолян, бул.”България” №12
Салон за обслужване на граждани: 0301/ 6 23 66; 6 24 92; 6 76 14

 

3. Приемане и обработване на декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък за притежавано пътно транспортно средство

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиване на превозното средство по постоянен адрес / седалище на собственика. За превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната /нов внос/ - срокът започва да тече от датата на регистрацията за движение в страната.

При придобиване на превозно средство по наследство, декларацията се подава в 6-месечен срок.

Уведомление за продадени, унищожени или откраднати превозни средства се подава заедно с:
Декларация по образец

Служебна бележка /удостоверение от КАТ/РДВР/друг компетентен орган, или копие от договор за покупко-продажба, удостоверение за разкомплековане.

Необходими документи

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ – за лек автомобил

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ – за друг вид МПС, без лек автомобил

Документ за придобиване на превозното средство

Копие от свидетелство за регистрация І част /големия талон/

Такса – безплатно

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Смолян, бул.”България” №12
Салон за обслужване на граждани: 0301/ 6 23 66; 6 24 92; 6 76 14

 

4. Приемане и обработване на декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларацията се подава в срок до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

Необходими документи

Декларация по чл.61н от ЗМДТ

Пълномощно /при необходимост/

Такса - безплатно

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Смолян, бул.”България” №12
Салон за обслужване на граждани: 0301/ 6 23 66; 6 24 92; 6 76 14

 

5. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ

Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения, при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.
Данъкът не се дължи при дарение между съпрузи и между роднини по права линия и ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

 • Декларация по чл.49 от ЗМДТ;
 • Дарителско свидетелство или договор;
 • Документ удостоверяващ получаване на дарението;
 • Решение на ТЕЛК;
 • Пълномощно /когато се подава от упълномощено лице/.

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Декларация по чл.49 от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Смолян, бул.”България” №12
Салон за обслужване на граждани: 0301/ 6 23 66; 6 24 92; 6 76 14

 

6. Приемане и обработване на декларация по чл.61 р от ЗМДТ

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ
Декларация по чл. 61 р от ЗМДТ

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.

Декларация по чл.61р от ЗМДТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Смолян, бул.”България” №12
Салон за обслужване на граждани: 0301/ 6 23 66; 6 24 92; 6 76 14

 

7. Приемане и обработване на справка декларация за туристически данък по чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма

ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

Справка - декларация по чл. 116, ал.4 от ЗТ

ЗАЯВЛЕНИЯ (образци), № на обр.
Справка – декларация по чл.116, ал.4 от ЗТ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Веднага

ТАКСА
Без такса

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА
гр. Смолян, бул.”България” №12
Салон за обслужване на граждани: 0301/ 6 23 66; 6 24 92; 6 76 14

 

 

НАРЕДБИ

 

НАРЕДБИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 2016 ГОДИНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРАТОРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

Приложение 1 - Такси битови отпадъци Приложение 2 - Тарифи и        наеми Приложение 3 - Такса детски градини
Приложение 4 - Такси технически услуги Приложение 5 - Такси административни услуги Приложение 6 - Други цени и такси

 


НАРЕДБИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 2014 ГОДИНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРАТОРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - ТАКСИ


  

НАРЕДБИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 2013 ГОДИНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРАТОРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - ТАКСИ


  

НАРЕДБИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 2012 ГОДИНА

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРАТОРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - ТАКСИ