> Начало > Обществени поръчки > Открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на хранителни продукти по обо

Открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на СЗ ”Детска кухня” гр. Смолян

28.12.2010