> Начало > Обществени поръчки > ПОКАНА КЪМ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОКАНА КЪМ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

06.12.2010
СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации, които желаят да заявят интерес за участие в изпълнението на:   Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” на територията на община: Видин (целева група - ромска общност)   Програма “Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” на територията на следните общини:   Общини: Бургас, Варна, Пазарджик (целева група – млади хора в риск);   Териториални поделения на Държавната агенция на бежанците – Регистрационно-приемателен център община Нова Загора (целева група -  бежанци и лица търсещи убежище);   Общини: Благоевград, Бургас, Варна, Пловдив и София (целева група -  имигранти);   Общини: Кърджали, Плeвен, Силистра, Смолян и Търговище (целева група - ромска общност);   ПОПЪЛНЕНИТЕ ФОРМУЛЯРИ трябва да бъдат изпратени на ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ на адрес:   Структура за управление на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” Министерство на здравеопазването Пл. „Света Неделя” № 5 София 1000 Е-mail: [email protected]   Информация за Програмите, както и формулярите за заявяване на интерес и указания за тяхното попълване и изпращане са публикувани на официалните електронни страници: На Министерство на здравеопазването на адрес www.mh.government.bg; На Националния комитет по профилактика на СПИН и ППБ към Министерски съвет на адрес www.ncaids.government.bg; На електронните страници на общините: Благоевград Бургас, Варна Кърджали, Нова Загора Пазарджик, Плeвен, Пловдив Силистра, Смолян София, и Търговище.   КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на попълнените формуляри е 10.12.2010 г. ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО   За допълнителна информация пишете на електронен адрес: [email protected]
  1. Формуляр за заявяване на интерес
  2. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
  3. Резюме на Програма “Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”
  4. Основни приложения към предложенията