> Начало > Обществени поръчки > Документация за участие в открит конкурс "Преустройство на съществуващата топлинна централа за внедр

Документация за участие в открит конкурс "Преустройство на съществуващата топлинна централа за внедряване на допълнителни модулни енергийни ценрове за работа на природен газ"

26.10.2010