> Начало > Обществени поръчки > Обявена е обществена поръчка с предмет: Извършване на строителен надзор

Обявена е обществена поръчка с предмет: Извършване на строителен надзор

20.07.2010
Обявена е обществена поръчка с предмет: Извършване на строителен надзор на  обект «Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян» За повече информация вижте по-долу:  Образци-строителен надзор
  1. Образци - Строителен надзор