> Начало > Обществени поръчки > Документация за участие за възлагане на обществена поръчка за доставка на автомобили по обособени по

Документация за участие за възлагане на обществена поръчка за доставка на автомобили по обособени позиции за заведенията за социални услуги в структурата на община Смолян

14.07.2010
Документаицята е проложена като прикачен файл
  1. Обявление
  2. Решение
  3. Документация за участие