> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 29.04.2014Г. ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 29.04.2014Г. ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.04.2014

 

ПОКАНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян”, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/019, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,
Екипът за управление на проекта ви кани на обществено обсъждане на техническите задания за проектиране на улици, надлези, сгради, пешеходни алеи и зони за отдих в град Смолян, което ще се проведе на 29 април 2014г., от 10:00 часа в зала 247 в Община Смолян.
Разчитаме на вашето активно участие за предложения и корекции на техническите задания.