> Начало > Анкети > АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

 

 

 

 

 

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

Общата цел на проекта е: Създаване на предпоставки за устойчиво развитие и растеж на град Смолян, чрез осигуряване необходимите ресурси и укрепване на капацитета на Община Смолян за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ.

Специфичните цели са:

1. Да се осигурят необходимите средства и предпоставки за генериране и подготовка на готови инвестиционни проекти (project pipeline) за оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г.

2. Осигуряване на списък с одобрени «готови за финансиране» проекти, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Смолян.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца и е на обща стойност 549 661,04 лева.

Предвид високата обществена значимост за гражданите на Смолян и за развитието и облика на града, ще се радваме на Вашата ангажираност при осъществяване на проекта, чрез генериране на идеи и изразяване на мнения, препоръки и изграждане на взаимоотношения на доверие и съпричастност между Община Смолян и жителите на града, на които мненията се зачитат и се търсят варианти за реализирането на възникналите идеи.

Във връзка с това ще се радваме да получим Вашето мнение/препоръка към Община Смолян и проектантския екип, който предстои да изготви инвестиционни проекти за долупосочените обекти.

 

АНКЕТА

Попълнената анкета можете да изпратите на e-mail: [email protected]


Вашето мнение е важно за нас!