> Начало > Обществени обсъждания > ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 17.03.2014Г. ОТ 17:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 17.03.2014Г. ОТ 17:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.03.2014

Уведомяваме Ви, че на 17 март 2014 г. от 17.30 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане относно Приемане на окончателен план и отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2013 година на община Смолян.

Каним Ви да вземете участие в общественото обсъждане.

 

ОТЧЕТ 2013 ГОДИНА

 

 

За повече информация:

Венера Аръчкова - Директор на Дирекция "ФСД и Б"

тел. 0301/67671 или на място  стая 246, втори етаж